02:20
05-02-2020

ANTWERPSE HANDELSBEURS | Renovatie gesteund op innovatie

De Handelsbeurs in Antwerpen, een parel van 19de eeuwse bouwkunst met restanten uit de 16de eeuw, stond reeds sinds de late jaren negentig opgesloten, nadat de eigenlijke effectenbeurs naar Brussel werd overgebracht. Toen er beslist werd om de gebouwen te restaureren en te herbestemmen, kreeg Denys nv de opdracht toegewezen.

Na een grondig archeologisch onderzoek waarbij restanten van de Ijzertijd tot de Middeleeuwen werden blootgelegd en gedocumenteerd‭, ‬konden de werken in de zomer van 2016‭ ‬van start gaan‭. ‬Het project werd gerealiseerd door publieke partners‭ (‬PMV en AG Vespa‭)‬‭ ‬samen met enkele private partners‭, ‬waaronder Denys Global nv‭. ‬Architect van het project was eld partnership uit Antwerpen‭.‬

Ambitieus en uitdagend project

Denys stond in voor de restauratie van de Handelsbeurs en de Schippersbeurs‭, ‬voor de omvorming van het aanpalend gebouw aan de Nieuwstraat tot een vijfsterrenhotel en voor de aanleg van een ondergrondse parking die op 3‭ ‬verdiepingen plaats biedt aan 284‭ ‬auto‮!&‬s en 127‭ ‬fietsen‭. ‬Dit alles was niet zo evident‭, ‬gezien de ligging in het volle stadscentrum en het ingesloten karakter van‭ ‬de site‭, ‬die daardoor vrij moeilijk toegankelijk was‭, ‬en al zeker voor zwaar materieel‭. ‬De parking is reeds in gebruik‭, ‬de historische gebouwen krijgen opnieuw een publieke functie en de opening van het luxehotel is gepland voor 2020‭.‬

Parking én restauratie gelijktijdig aangepakt

Om de vooropgestelde deadlines te kunnen halen‭, ‬werd beslist om gelijktijdig zowel de ondergronds parking aan te leggen als de bovengrondse restauratiewerken uit te voeren‭. ‬Geen voor de hand liggende klus‭, ‬gezien de diepte van de uitgraving die 10‭ ‬m bedraagt en de hoogte van het gebouw waarvan het dak zich op 28‭ ‬m bevindt‭.‬

Om de parking te kunnen construeren onder het bestaande gebouw werd de historische Handelsbeurs ondersteund met tijdelijke jetgroutfunderingspalen‭, ‬een techniek die Denys tot in de perfectie beheerst‭. ‬Om veilig te kunnen werken werd tevens een verplaatsbare steiger opgebouwd over de bouwput‭. ‬Er werd een controlesysteem aangebracht om eventuele zettingen van het gebouw te monitoren‭ ‬en wanneer nodig te compenseren‭. ‬Deze techniek paste Denys eerder al toe bij bijvoorbeeld Bozar in Brussel‭. ‬Omwille van de moeilijke toegankelijkheid van de site stelde het afvoeren van de uitgegraven grond ook de nodige uitdagingen‭. ‬Met behulp van transportbanden via de Handelsbeurs werd op die manier maar liefst 30.000‭ ‬kubieke meter grond verwijderd‭.‬

Bij dergelijke projecten komt het er ook op aan om het historisch karakter van de gebouwen te vrijwaren en deze gebouwen aan te‭ ‬passen aan de huidige noden en comfortvereisten‭. ‬Deze problematiek stelde zich niet alleen in de Handelsbeurs‭, ‬maar ook in het luxehotel met 139‭ ‬kamers in het aanpalend gebouw‭.‬

Oude en nieuwe technieken samen

Voor dergelijke restauraties beschikt Denys over een team van eigen steenhouwers, dakwerkers, timmerlui, schrijnwerkers en interieurspecialisten die de oude bouwtechnieken tot in de kleinste details beheersen. Het werken met eigen mensen is alvast een verplichting die bij dergelijke werken wordt opgelegd. Ook de nieuwste technologieën krijgen hierin hun plek. Zo werd er bijvoorbeeld een robot ingezet om de natuurstenen blokken, waaruit de beelden aan de gevels uitgehouwen moesten worden, op een snelle manier voor te bereiden. De steenhouwers zorgden achteraf voor de afwerking en de ‘human touch’. Een robot had deze taak weliswaar volledig zelfstandig kunnen uitvoeren, maar dan zouden alle beelden volstrekt identiek geweest zijn qua uitzicht en uitdrukking. De menselijke hand zorgt hierbij voor de nodige variatie.

Met de tram naar de werf

Om de verplaatsingen vanuit Gent naar centrum Antwerpen zo vlot mogelijk te laten verlopen‭, ‬en parkeer‭- ‬en verkeersoverlast nabij de werf te vermijden‭, ‬werd beslist om alle bestelwagens van de technische ploegen te parkeren op Linkeroever‭. ‬Zo werden tevens‭ ‬de dagelijkse files voor de Kennedytunnel vermeden‭. ‬Vanop Linkeroever bereikten alle medewerkers snel het centrum met de tram‭. ‬Deze keuze deed aanvankelijk heel wat wenkbrauwen fronzen‭, ‬maar werd al snel unaniem enthousiast toegejuicht‭.‬

Yannick Stevens, hoofdprojectleider bij Denys: “De aanpak en uitvoering van dit project passen perfect in de huidige uitdagingen in verband met stedelijke mobiliteit, betonstop, herbestemming en optimaal ruimtegebruik. Het is onze taak om oplossingen aan te reiken die ruimte creëren. Bij het structureel aanpassen en herbestemmen van dergelijke historische gebouwen moeten we daarom ook ondergronds durven gaan, wat we hier ook gedaan hebben. Door het toevoegen van ondergrondse volumes kan waardevolle oppervlakte bovengronds gevrijwaard blijven.”

Tekst Philip Doutreligne    |    Beeld Régine Mahaux

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen rondom de bouw en infra in West-Vlaanderen!

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: BOuwkunst , Handelsbeurs , innovatie , Renovatie

Op de Werf partners