03:00
20-01-2020

Syntra, West Brugge | Kennis- en expertisecentrum opent nieuwe deuren

De twee nieuwbouwprojecten die Groep Syntra West dit jaar opende in de Spoorwegstraat weerspiegelen de vooruitstrevende visie van het opleidingscentrum. Of om het met de woorden van Johan De Neve (algemeen directeur Groep Syntra West) te zeggen: “We willen mensen samenbrengen, innoveren en transparant zijn.” Beide ontwerpen zijn van de hand van Gino Debruyne en architecten uit Brugge. In dit artikel focussen we op het directiegebouw of kennis- en expertisecentrum Porta Magna, met bouwonderneming Christiaens als hoofdaannemer.

Doorgedreven infrastructuurwerken

Groep Syntra West investeerde de afgelopen jaren intensief in infrastructuur. Een aantal gebouwen was dringend aan vernieuwing toe, de communicatie tussen de gebouwen kon beter en er moest een betere circulatie en herkenbaarheid tot stand gebracht worden. Het nieuwbouwproject aan de Spoorwegstraat 14, waar de medewerkers en cursisten worden onthaald, werd in juni geopend. Het gebouw schakelt twee gebouwen met ongelijke verdiepen aan elkaar. Hierdoor zijn de toegangen herkenbaarder, ontstaan er circulaties tussen de diverse functies in beide gebouwen en de nieuwbouw, en kan men zich voortaan in het geheel bewegen zonder naar buiten te moeten gaan. Het hoofdkantoor in de Spoorwegstraat 48, waar we hieronder verder op ingaan, werd in november in gebruik genomen.

Duurzame conceptvisie

De nieuwbouw huisvest het kennis- en innovatiecentrum Porta Magna, dat voorheen verspreid was over diverse gebouwen. Het hoofdkantoor staat langs de spoorweg en kenmerkt zich, net als het schakelvolume, door de witte kleur en de toepassing van beton. Architect Gino Debruyne: “Het nieuwbouwvolume vertrekt van een duurzame conceptvisie voor een aanpasbare invulling van kantoorfuncties voor directie en medewerkers. Het vrijstaand nieuwbouwvolume op de hoek van de Spoorwegstraat en de Groene Poortdreef ontwikkelt zich over twee bouwlagen en een accentvolume. Het gebouw is opgetrokken uit een modulaire schil in witgelakte geprofileerde staalplaat, specifiek ontworpen voor dit project. Het terrein is spievormig. We hebben hiervan gebruikgemaakt om een plooivormvolume te creëren, waardoor een wisselend lichtsilhouet ontstaat. Dit werkt herkenbaar en beeldbepalend.”

Maximale lichtinval

Het basement van het gebouw is een deels teruggetrokken sokkel in zichtbeton. Onder het uitkragend volume kan worden geparkeerd. Rekening houdend met de mobiliteitsvisie werden zo weinig mogelijk parkeerplaatsen voorzien, een vijftiental.

De overdekte toegang tot het kantoor sluit aan op het gelijkvloers, het onthaal en de lounge. Door het losstaand volume hebben alle kantoren rondom een maximale lichtinval en zijn ze als het ware kijkvensters op de omgeving.

Gino Debruyne: “De zelfontwikkelde lamellen zorgen voor dynamiek en allerlei soorten lichtinval. De raamopeningen werden in cadans gemaakt. Op die manier werd ook de gelaagdheid van enkele niveaus ontwikkeld. Dit was een niet evidente puzzel. Het raamprofiel zit in een witgelakt kader. We hebben gespeeld met het wit parelmoer en licht bronskleurig raamprofiel, wat resulteerde in een subtiele nuance. Het brons verwijst ook naar de zichtbetonsokkel.”

De groenaanleg heeft, net als het gebouw; een modernistische insteek, is sober en vloeit open naar het openbaar domein. De bedoeling is om een maximum aan groen te voorzien en het terrein zo open mogelijk te houden. Vooraan worden binnenkort bomen met uitwaaierende takken geplant, die de ijlheid van het gebouw zullen benadrukken.

Best Beschikbare Technieken

Het hoofdkantoor heeft E-peil 50 en K-peil 29, waarbij de Best Beschikbare Technieken werden geïntegreerd. Architect Johan Vandeputte (Gino Debruyne en architecten): “In het schakelgebouw waren we nog voor een stuk afhankelijk van fossiele brandstoffen. In het directiegebouw konden we echter volop inzetten op duurzame technieken: geothermie door middel van een beo-veld, aangevuld met betonkernactivering, een warmtepompboiler, ledverlichting met aanwezigheidsdetectie, en fotovoltaïsche panelen op het dak. We verhoogden het binnencomfort via het beperken van ongecontroleerde verliezen door kieren en spleten. In de ventilatie-installaties zijn warmterecuperatoren geïnstalleerd om zoveel mogelijk energie uit reeds opgewarmde of gekoelde binnenlucht te halen. Het warmwater wordt gerealiseerd met de vrijgekomen warmte van de IT-installaties. Door de keuze voor betonkernactivering blijft het gebouw ook flexibel naar indeling toe. Met het oog op het beperken van de warmtelasten in de zomer werd er gestuurde zonnewering voorzien.”

Het nieuwe werken

Het hoofdkantoor heeft een capaciteit van 84 personen en telt momenteel 74 medewerkers. De lounge op de benedenverdieping doet dienst als ontvangst-, ontmoetings- en vergaderruimte. De kantoren zijn op de eerste verdieping gevestigd, het directieniveau op het tweede niveau. Johan Vandeputte: “Door de betonkernactivering is er veel zichtbaar beton. De sokkel van het gebouw komt terug in de kern van het gebouw, waar zich de trappen, liften en het sanitair bevinden. Op die manier is de structuur ook de afwerking. De centrale kern kan in vier delen worden verdeeld. De kanalen en technieken zitten in de vloerhoogtes van 50 à 60 cm, die vlot kunnen worden geopend om opnieuw in te delen.”

Voor de interieurafwerking werd geopteerd voor een beperkt aantal materialen. De verhoogde vloeren zijn bedekt met tapijt. De baffles zorgen voor een goede akoestiek en geven het interieur een speels karakter. De diverse typologieën van vergaderzalen en burelen worden afgebakend met systeemwanden in wit aluminium. Daarnaast werden ook warme elementen geïntegreerd. Zo zijn de kamerhoge ramen met esdoorn omkaderd en de toegangsdeuren naar de burelen uit lichte eik gemaakt.

De inrichting ademt het nieuwe werken uit, waarbij gefocust wordt op openheid, communicatie, samenwerking en flexibiliteit. Dit uit zich onder meer in de open werkomgeving, zit-sta bureaus, formele en informele vergaderruimtes. Johan De Neve (algemeen directeur Groep Syntra West): “We willen mensen bij elkaar brengen, aan kruisbestuiving doen, deformaliseren en humaniseren. We hebben er bewust voor gekozen om geen uitdrukking te geven aan hiërarchie. Dit weerspiegelt zich in eenzelfde materiaalgebruik voor alle verdiepingen.”

Tekst Tilly Baekelandt    |    Beeld Klaas Verdru

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen rondom de bouw en infra in West-Vlaanderen!

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Projectinfo

Bouwonderneming Christiaens: “Diverse technische uitdagingen”

Bouwonderneming Christiaens was de hoofdaannemer van dit project. Frederik Plovie (Projectleider & Adjunct Preventieadviseur): “We blikken tevreden terug op de correcte en nauwe samenwerking met bouwheer en architect, waarbij naast onze eigen voorbereiding, de wekelijkse werfvergaderingen zeer belangrijk waren. Het betreft een gedetailleerd uitgewerkt project waarin diverse vooruitstrevende technieken werden toegepast. We kregen ook te maken met een aantal technische uitdagingen. Ik denk aan het zichtbeton zonder afbindingen en met volle hoeken.

We pasten het doka bekistingssysteem toe met extra schoringssysteem om hoge betonkrachten op te vangen. Daarnaast werden extra gelamineerde platen bevestigd in de bekisting met het oog op een mooi afgewerkt betonvlak. De staalkaders zijn volledig op maat gelast en dienden perfect uitgelijnd en op de millimeter geplaatst te worden. Hierin werden ramen met screenkasten geplaatst, waartussen, volgens voorafgaande modulering, witgelakte lamellen in staal werden gemonteerd die geen enkele speling toelieten.

Inzake duurzame technieken denk ik in het bijzonder aan de betonkernactivering of vloerwarming in de betonplaat, die door de onderaannemer technieken werd geïnstalleerd. Dit was in ieder geval een project waar we als hoofdaannemer fier op durven zijn.”


Keramische tegels houden de sanitaire ruimtes mooi en clean

Tegelhuis Windels uit Ingelmunster, actief sinds 1960, wordt intussen geleid en verder uitgebouwd door de tweede generatie. Wat in al die jaren niet veranderde, is de gemoedelijke familiale aanpak waarbij de klant en zijn specifieke noden centraal staan. Tegelhuis Windels biedt een ruime keuze aan vloer- en wandtegels van gerenommeerde merken, zowel in keramiek als mozaïek en natuursteen. Tegelhuis Windels houdt van dichtbij voeling met de markt en met de actuele trends. Of, zoals ze het zelf verwoorden: “Wij hebben een neus voor tegels met karakter”.

Bij de nieuwe gebouwen van Syntra West in Brugge werden ze ingeschakeld voor het leveren en plaatsen van de keramische wandtegels in de sanitaire ruimtes. In een dergelijke context is keramiek natuurlijk ideaal met het oog op een optimale hygiëne en een makkelijk onderhoud.

Het betrof in dit geval een kleurenmix van olijfgroen en mosterdgeel in tegels van 15 x 15 cm die in een mozaïekverband geplaatst werden. In totaal werden hier zowat 300 m2 wanden bekleed in een tijdsspanne van minder dan 3 weken.


Lakwerken aan het nieuwe Syntra West gebouw in Brugge

Reeds meer dan 30 jaar is lakkerij Cools uit Zedelgem gespecialiseerd in poederlakken, natlakken, zandstralen en metalliseren van metaal. Vanaf januari 2020 voegen ze daar een nieuwe activiteit aan toe, namelijk het lakken van buitenschrijnwerk in hout, PVC en binnenafwerkingen in MDF. Zo kan lakkerij Cools een totaaloplossing bieden voor het lakken van vrijwel alle materialen die bij het interieur en exterieur van een gebouw toegepast worden.

Voor de nieuwe gebouwen van Syntra West in Brugge werden ze gecontacteerd om de ijzeren voorzetkaders van alle ramen van lakwerk te voorzien. In totaal ging het hier om 67 afzonderlijke ramen. Daarnaast mochten ze eveneens 180 lopende meter dakranden lakken. De raamkaders werden afgekit om ze optimaal tegen roestvorming te beschermen. Alle elementen werden gezandstraald, gemetalliseerd, van een grondlaag voorzien en afgewerkt met een witte eindlaag in RAL 9003 met textuur. Hoewel het hier om een eerder courante opdracht ging, vormde het volgen van een strikte planning toch wel een belangrijk aandachtspunt, gezien de korte uitvoeringstermijn waarbinnen het werk moest klaar zijn.


Syntra West Brugge, een ‘schoolvoorbeeld’ van binnenafwerking

Voor de binnenafwerking van hun nieuwe directiekantoren deed Syntra West Brugge beroep op Plafolux bvba, een gespecialiseerd afwerkingsbedrijf uit Jabbeke. Plafolux bestaat reeds sinds 1981 en stelt een twintigtal eigen mensen tewerk. Wanneer een specifieke opdracht erom vraagt, wordt dit team verder aangevuld met gespecialiseerde onderaannemers. Plafolux is gespecialiseerd in verlaagde plafonds en scheidingswanden, sanitaire wanden en totaalafwerking voor grotere projecten.

Hun opdracht voor Syntra West Brugge omvatte onder andere het aanbrengen van de plafonds. Deze werden deels uitgevoerd als structuurplafonds van 60 x 60. Voor het overgrote deel betreft het echter ‘baffle’ plafonds, een ideale oplossing om de akoestiek binnen een gebouw sterk te verbeteren. Verder brachten ze ook alle Gyproc- en systeemwanden in de nieuwe kantoren aan en de ramen werkten ze langs binnen af in hout. De binnendeuren die ze plaatsten, zijn gestratifieerd afgewerkt.

Wekelijkse werfvergaderingen, nauw overleg met bouwheer en architect en een strikte planning maakte het voor Plafolux mogelijk om het volledige project te realiseren in een tijdsspanne van nauwelijks 4 maanden.


Syntra West Brugge houdt het droog boven het hoofd

Gent-Asfalt is een familiale KMO gespecialiseerd in nieuwbouw en renovatie van platte daken in de utiliteitsbouw en de residentiële sector. Het bedrijf kan terugvallen op een bijzonder lange expertise van ruim 60 jaar en op de inzet van een ervaren, trouw en goed opgeleid team van 25 medewerkers. Ze weten daarbij steeds een hoog kwaliteitsniveau te halen dankzij de toepassing van topproducten, betrouwbare technieken en een nauwgezette projectopvolging. Ook bij de nieuwe gebouwen van Syntra West in Brugge mochten ze de vijfde gevel onder handen nemen.

Rechtstreeks bovenop de reeds aanwezige pirotherm dakvloer brachten ze een tweelaagse bitumineuze dichting aan die gevlamlast werd. Er werd gekozen voor een premium SBS-bitumen met een witte toplaag voor een betere reflectie van de zonnestralen. De totale oppervlakte bedroeg ongeveer 850 m2 en de opdracht werd in fasen en met tussenpozen uitgevoerd tussen januari en oktober 2019. De bezetting op de werf bedroeg gemiddeld 4 personen.


Een sterk ‘staaltje’ van vakmanschap in metaalconstructies

Metaalconstructiebedrijf Pieter Rabaey uit Jabbeke werd in 2012 opgericht vanuit een sterke professionele gedrevenheid, gesteund op knowhow, creativiteit en een ongebreidelde passie voor staal. Het bedrijf verzorgt een brede waaier aan metaalconstructies waaronder trappen, balustrades, poorten, grote en kleine metaalconstructies en vele andere maatwerktoepassingen in staal. Hun vakkennis werd onlangs nog eens bevestigd met het behalen van een EN 1090-2EXC2 certificering.

Voor het nieuwe gebouw van Syntra West in Brugge kregen ze de opdracht toegewezen om een aantal metaalconstructies te maken en te plaatsen. Het gaat hier meer specifiek om gepoederlakte stalen raamkaders, dakranden en druipprofielen. Het aantal gerealiseerde raamkaders bedroeg 67 stuks, van de dakranden plaatsten ze ruim 180 lopende meter en van de druipprofielen 240 meter.

Het was niet meteen een doordeweekse opdracht voor Pieter Rabaey metaalconstructies. Het werk hield immers een aantal niet te onderschatten uitdagingen in. De toepassing van dergelijke raamkaders was zowel voor Rabaey als voor de architect een primeur. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar het paswerk en de aansluiting op de gevelelementen in plaatstaal waarmee het hele gebouw bekleed was. De werken gingen van start begin 2018, werden gefaseerd aangepakt met tussentijdse onderbrekingen en liepen door tot aan de recente oplevering van het gebouw.


Warmte en koelte uit de grond

Vanhecke nv uit Zwevezele heeft al ruim 40 jaar ervaring in verticale boringen. Kenmerkend is de ondersteuning van A tot Z en vooral ook de diepgaande kennis van wettelijke en technische vereisten. De onderneming is geëvolueerd van een algemeen boorbedrijf voor waterwinning naar een VLAREL erkend specialist in bronbemaling en geothermie. Bronbemaling betreft het oordeelkundig verlagen van het grondwaterniveau voor het uitvoeren van werken. Bij geothermie wordt via sondes de bodemenergie aangewend voor het koelen en verwarmen van gebouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verticale lussen die tot meer dan honderd meter diep in de bodem worden ingebracht en als warmtewisselaar fungeren.

Beide disciplines kennen een sterke groei, waarbij de aandacht voor grondwater en milieuaspecten ook steeds belangrijker wordt. Vanhecke kan gerust beschouwd worden als pionier op vlak van verticale aardwarmtewisselaars en ook wat betreft de aanleg van BEO-velden, waardoor ze een aanzienlijke voorsprong in dit domein wisten op te bouwen.

Voor het nieuwe gebouw van Syntra West in Brugge werden ze initieel gecontacteerd voor de uitwerking van de geothermie-installatie maar in een latere fase kregen ze ook de bronbemaling toegewezen. Bij dit project ging het meer specifiek over 32 boringen tot een diepte van 110 meter. Dit aantal boringen op een beperkt perceel vergt een goede coördinatie met de hoofdaannemer en de andere betrokken partijen. Een deel van de boringen werd onder het gebouw voorzien om plaats te winnen. De combinatie met grondwerken en funderingstechniek werd minutieus uitgedacht. Het is immers de bedoeling dat de ene partij niet zorgt voor tijdverlies bij de andere.

Geothermie is alvast meer dan louter buizen in de grond stoppen en aansluiten. Een boorfirma dient niet enkel te voldoen aan de VLAREL-eisen maar ook bij de aansluiting komt meer kijken dan vaak gedacht. Aandacht voor weerstand over het leidingnet en het vermijden van transportverliezen door uitwisseling van warmte en koude in de buizen zorgt voor een significante en blijvende meerwaarde. Het verbruik van pompen en het rendement van de warmtepomp worden hierdoor immers bepaald. Ervaring, vakkennis en communicatie zijn van doorslaggevend belang om samen tot het beste resultaat te komen. Ook naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn om ook nieuwe geothermische technieken naadloos in het bouwproces te integreren.

Lees meer over: Brugge , Groep Syntra West , Syntra West

Op de Werf partners

Bouwinfo

Enkele cijfers

Hoofdkantoor Porta Magna Spoorwegstraat 48

Start ontwerp juni 2016

Start uitvoering februari 2018

Ingebruikname november 2019

Oppervlakte 2.118 m²

+0: 643 m²

+1: 899 m²

+2: 576 m²

Schakelgebouw Spoorwegstraat 14

Start ontwerp mei 2015

Start uitvoering oktober 2017

Ingebruikname juni 2019

Oppervlakte 1.888 m²

+0: 527 m²

+1: 518 m²

+2: 658 m²

Technisch verdiep: 185 m²