Magazines / Nr 57

Het leren op de werkvloer komt maar niet van de grond

Onze Vlaamse regering wil via leren op de werkvloer de komende vijf jaar extra jobs cre‮!-‬ren‭. ‬Maar het systeem van duaal leren moeten we onder de loep nemen‭. ‬De twijfel bij scholen groeit en werkgevers vragen een duidelijk signaal van de overheid‭. ‬Dit las‭ ‬ik in De Standaard van 24‭ ‬februari 2020‭. ‬
Onlangs werd dit bevestigd‭. ‬Op het laatste bouwplatform van Constructiv West-Vlaanderen vernam ik dat maar bitter weinig leerlingen via het stelsel van duaal leren ervaring op de werkplek opdoen‭.‬

Het oogt nochtans mooi‭. ‬Bij duaal leren en werken verwerven leerlingen vaardigheden op de schoolbanken‭ ‬‮!+‬n op de werkvloer‭. ‬Zo zijn ze optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt‭. ‬
Om er een succes van te maken‭, ‬moet elke jongere in een duale opleiding terechtkunnen op een kwaliteitsvolle leerwerkplek‭. ‬Wringt hier het schoentje‭? ‬Kennen onze aannemers het stelsel van duaal leren nog onvoldoende‭? ‬Is het te complex‭? ‬Zijn er nog andere‭ ‬drijfveren‭? ‬Er is werk aan de winkel‭. ‬

Jan Coussement provinciaal voorzitter Bouwunie West-Vlaanderen

Wees alert voor asbest

Asbest is al sinds 2001 verboden. OVAM – de Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem – schat dat er nog voor 2,3 miljoen ton aan asbest aanwezig is in onze woningen, gebouwen, scholen en ondergrond. We mogen niet vergeten dat asbest een schadelijke stof is die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. Met de jaarcampagne ‘Wees alert voor asbest’ doet ons sectorfonds Constructiv er alles aan om de bouwsector bewust te maken van het probleem. Adviseurs Rudy Rommens, Filip Delbeke en Stefaan Vermeulen zetten hun beste beentje voor en sensibiliseren de West-Vlaamse bouwwerven. Onze bouwprofessionals ontkennen de problematiek van asbest niet. Ze willen dan ook inspanningen doen om zich bij te scholen en de nodige maatregelen te nemen om de verwijdering zo professioneel mogelijk aan te pakken. Maar we moeten ons behoeden voor een administratieve rompslomp en vragen een meer praktische invulling van de lesinhoud. Achter de schermen wordt er intussen werk gemaakt van een asbestcharter. Aannemers zullen zich kunnen engageren en ervoor garant staan dat de verwijderingswerken volgens een code van goede praktijk gebeurt. Dat is een goede zaak.

Vincent Decruyenaere provinciaal secretaris Bouwunie West-Vlaanderen

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: