Kortrijk
03:21
21-08-2020

Het Kortrijk van morgen, gesteund op een Ruimtepact

Met een inwonersaantal van 77.500 en een verwachte stijging tot 80.000 tegen 2030, is het duidelijk dat Kortrijk voor een aanzienlijke groeisprong staat op vlak van stedenbouw en stadsplanning. Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen, stelt hierbij kwaliteit voorop binnen een coherente visie. De krachtlijnen werden vastgelegd in een ‘Ruimtepact’ en geclusterd rond een aantal belangrijke ‘stadsmagneten’.

Intensief studie- en participatietraject

Samen met de stadsdiensten, stedenbouwkundigen, planologen, de politiek, het middenveld, bewoners en ondernemers van Kortrijk werd tussen 2015 en 2018 een breed stadsdebat opgezet over de ruimtelijke toekomst van de stad. Dit proces werd begeleid door Architecture Workroom Brussels (AWB-Joachim Declerck), Tractebel, 51N4E en experten uit diverse disciplines.

Kortrijk

Het Ruimtepact

De conclusies van deze debatten werden vastgelegd in een Ruimtepact en vormen de leidraad voor de toekomstige stedenbouwkundige ingrepen die de eigenheid van Kortrijk moeten versterken.

Het Ruimtepact vormt het kader voor een vernieuwende ontwikkelingsstrategie en bepaalt hoe Kortrijk zal omgaan met de demografische evolutie en het ontwikkelingsaanbod. Open ruimte, zowel binnen als buiten de stad, wordt hierbij erkend als een belangrijke troef. Belangrijk is dat er niet gekozen wordt voor een ‘verkavelingsmodel’ en ook niet voor een grootstedelijk model met forse verdichting.

Kortrijk wil iets aanbieden dat daartussen ligt en duidelijk eigen kwaliteiten bezit.

Het pact is een engagement tussen de stad, de bewoners en al wie in Kortrijk aan de slag wil. Van hieruit werden een aantal ‘stadsmagneten’ gedefinieerd. Dit zijn de gebieden, de assen in de stad waar in de komende jaren een belangrijke omslag gemaakt kan worden.

De stadsmagneten

Stadsmagneten zijn de gebieden of structuren in het stadsweefsel waar een vernieuwende stadsontwikkeling vorm moet krijgen. Verweving van functies staat hierbij voorop. Het zijn strategische plekken, waar de kwaliteiten en de sterktes van Kortrijk samenkomen. Schepen Wout Maddens licht er enkele belangrijke uit: de Leieboorden, de Noord-Zuid-As, Centrum & Stationsbuurt, Campus Hoog Kortrijk en Campus Kortrijk Weide.

LEIEBOORDEN

Op deze locatie werden reeds belangrijke investeringen in de publieke ruimte gerealiseerd, met nog voldoende plaats voor private projecten. Met andere woorden: er wordt gestreefd naar een evenwichtige mix tussen openbaar en privaat initiatief. Deze doelstelling wordt ook gehanteerd bij de andere stadsmagneten. Intussen zijn de verlaagde Leieboorden in de omgeving van de Broeltorens reeds uitgegroeid tot een favoriete pleisterplek voor inwoners en bezoekers.

NOORD-ZUID-AS

Deze verbindt het centrum en de stationsbuurt met Hoog Kortrijk. Bedoeling is deze verbinding uit te bouwen tot een drie kilometer lange boulevard, een Kortrijkse ‘Champs Elysées’ als het ware. Voor een vlotte verbinding tussen het station, het bedrijvenpark Hoog Kortrijk en het AZ Groeninge liggen de plannen voor een trambus ter studie. Reeds 25 projecten zijn in ontwikkeling langs deze as. Een belangrijk project op dit traject vormt de oude ziekenhuissite Loofstraat. Compagnie Het Zoute voorziet op deze site van vier hectare een beschermd park van twee hectare gekoppeld aan diverse nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

CENTRUM & STATIONSBUURT

Momenteel zijn belangrijke werken aan de gang aan en rond het station. Er komt een nieuw stationsplatform boven de sporen, met aan weerszijden fietsenstallingen. Twee toegangen zorgen ervoor dat beide zijden van de sporen weer met elkaar verbonden worden. Het stadsdeel wordt zo omgevormd
tot een levendige en aangename omgeving. Het maakt de link met Campus Kortrijk Weide via een groene boulevard en met Hoog Kortrijk via het openbaar vervoer. De vroegere parking voor het station wordt uitgebreid en gaat volledig ondergronds (900 wagens), waardoor bovengronds nieuwe ruimte voor
groen ontstaat. ›

Een opmerkelijk nieuw project in de stationsbuurt betreft de vroegere site van Van Marcke. Voor dit zeventien hectare groot terrein op een unieke locatie werd, samen met bureaus UAU en Omgeving uit Hasselt, een masterplan opgesteld met het oog op een gemengde bestemming voor wonen, werken en ondernemen.

CAMPUS KORTRIJK WEIDE

Deze magneet bevindt zich ten noordwesten van het station. Het is een hippe buurt, waar tal van start-ups een onderkomen vinden in de co-creatiehub Hangar K. Ook andere functies komen er aan bod: socializen op het Nelson Mandelaplein, fuiven in Départ, skaten en freerunnen, zwemmen in Lago…
Ook Howest, met onder andere zijn nieuwe, indrukwekkende Campus Penta, bevindt zich op deze as. Deze zone zal nog verder uitgroeien tot een hoogwaardig en innovatieve kenniscampus in een groene omgeving (samen met Barco, VEG-i-TEC, Flanders Make…).

CAMPUS HOOG KORTRIJK

Hier vinden we, tussen Kasteel ’t Hooghe en de rand van Bellegem, de gebouwen van Vives en de Kulak terug, samen met het AZ Groeninge en de reeds bestaande bedrijvenzones Kennedypark en Beneluxpark met onder meer de hoofdzetel van Barco, Konvert, Voka. Samen met Leiedal wordt hier een kennis-campusmodel uitgetekend, dat de potenties voor kantoor- en onderwijsontwikkelingen in een groene omgeving moet versterken.

Kortrijk

Ruimte voor ondernemen

Het Ruimtepact stelt zich tevens tot doel om Kortrijk te versterken als ondernemende stad. En dit door het creëren van ruimte voor ondernemers op strategische plaatsen in de stad, door het versterken van de band tussen werken, (hoger)onderwijs en wonen. Historisch zijn nog veel werkplekken verweven in de stad. Die verwevenheid biedt kansen en zorgt voor creativiteit, mensen in de stad, kruisbestuiving…

Wonen en werken verweven

Het Ruimtepact wil Kortrijk versterken als verbonden stad, door in te zetten op het verweven van wonen en werken, het historisch centrum met omliggende stadsbuurten, en door het fiets-en wandelnetwerk naar een hoger niveau te tillen. In Kortrijk is alles dichtbij, tachtig procent ligt op minder dan een kwartier fietsen van de Grote Markt. In het Kortrijk van morgen staan leesbare en aangename verbindingen voorop.

Groen-blauwe stad

Tenslotte zal het Ruimtepact erover waken dat Kortrijk versterkt wordt als een groen-blauwe stad. Een stad aan het water, met open landschappen en verrassend veel groen dat zelfs tot in de kern van de stad reikt. Maar die kwaliteit is niet altijd zichtbaar. Kortrijk wil klimaatrobuust ontwerpen, ruimtes ontharden en de open ruimte verder vrijwaren. Parken en landschappen zijn immers de tuinen van de 21ste-eeuwse stadsmens.

Deze en andere projecten, waaronder de nieuwe centrale bibliotheek, moeten Kortrijk ook duidelijk op de internationale kaart zetten, met het oog op de verkiezing van de Europese culturele hoofdstad in 2030. De stad dient hiervoor haar kandidatuur in in 2024.

Tekst Philip Doutreligne    |    Beeld Stad Kortrijk

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen rondom de bouw en infra in West-Vlaanderen!

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Kortrijk

Op de Werf partners

projeCt Nieuwe Howest campus ‘Penta’Lago di Como