cst571-kopieren

(foto Tim Van de Velde)

03:48
06-05-2020

Verborgen parel aan de zee

Het voormalige Co-center is een begrip in Oostende. De coöperatieve Spaarzaamheid Economie Oostende speelde een belangrijke rol in de sociaaleconomische geschiedenis van de stad. Het gebouwencomplex, dat jarenlang leegstond, onderging een bijzondere transformatie. Monument Real Estate en Monument Vandekerckhove nv gaven, in samenwerking met Declerck-Daels Architecten, ‘de Coo’ een nieuwe ziel en naam: Coost. Of hoe een pand uit de jaren ’20 volledig gerenoveerd werd naar een uniek bouwproject van 57 assistentiewoningen en twee appartementen in hartje Oostende.

De verbruikscoöperatieve Spaarzaamheid Economie Oostende (SEO) speelde negentig jaar lang een belangrijke rol in de distributiesector van de stad. De SEO situeerde zich aan de Amsterdamstraat, achter de rijwoningen van de Jules Peurquaetstraat, de Peter Benoitstraat en de Alfons Pieterslaan. De coöperatieve kende na de Eerste Wereldoorlog een steile opgang. Vanaf begin de jaren ’70 begon het succes echter te tanen, onder meer door de concurrentie van de grootwarenhuizen. Dit leidde uiteindelijk tot het faillissement in 1981. Diverse commerciële invullingen mislukten of bleken niet duurzaam. Tot voor enkele jaren bevond het gebouw zich in een verwaarloosde toestand, met veel vervallen aanbouwsels.

In 2016 sloegen Eagle Fund I, Monument Real Estate, Group Monument, Woonzorggroep GVO en Declerck-Daels Architecten de handen in elkaar om het Co-center een nieuw leven te geven. Filip Baeyens (Monument Real Estate): “Aangezien een aantal bouwheren ons voorafging, bestond er al een bouwvergunning. We stelden Declerck-Daels Architecten aan om de correctheid te checken en de plannen te herbekijken. Daaruit bleek snel dat het geen realiseerbare bouwvergunning was. Er waren tekorten, vooral op het vlak van de brandveiligheid, de normeringen en de erkenning van assistentiewoningen.”

cst334-kopieren

Afbraakfase blijkt complex

De reconversie van het gebouwencomplex, dat op de lijst van bouwkundig erfgoed staat, bestond uit een aantal fasen. Timothy Messiaen (projectleider Monument Vandekerckhove): “We ontruimden eerst de site, die door de jarenlange leegstand een stort en kraakpand was. Daarna volgde een eerste afbraakfase, die gesubsidieerd werd binnen het kader van leegstaande bedrijfsgebouwen. Dat was een complex werk: sommige bouwvolumes waren er slechter aan toe dan we hadden gedacht. Na de ontmanteling van de gebouwen gingen we in oktober 2017 van start met de heropbouw.”

De historische site, met haar vele hoeken en kanten, ademt geschiedenis. Elke plek is uniek. Het architecturaal ontwerp versterkt dat door in te spelen op beleving en ruimtelijkheid. Er wordt als het ware een architecturale wandeling door de gebouwen gemaakt. Het geheel is ruimtelijk en luchtig, met boeiende zichten op de omgeving, de binnentuinen en het centraal plein.

Wit, de kleur van nieuw

Architect Bernard Declerck: “We voerden een aantal belangrijke architecturale ingrepen uit, die visueel sterk zijn. We namen op sommige plaatsen een grote hap uit het gebouw, dat in twee delen werd opgesplitst en waardoor een promenade loopt. Op die manier konden er balkons en ramen gecreëerd worden. De nieuwbouw vormt een toren met vijf assistentiewoningen boven elkaar.”

cst017-kopieren

(foto Tim Van de Velde)

 

De authentieke elementen werden behouden en geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. Bernard Declerck: “Monument was hiervoor de perfecte partner. De voorgevel van het beeldbepalende hoofdgebouw aan de Amsterdamstraat 63 werd volledig gerestaureerd. Alle nieuwe ingrepen zijn relatief ondergeschikt aan de bestaande gebouwen. De glaspartijen en balkons op de binnenplaats vallen het meest op. Het merendeel van de ramen in het gebouw is zwart, met uitzondering van de ramen in de Amsterdamstraat. De nieuwe architecturale elementen zijn wit.”

Filip Baeyens: “De uitdaging was om binnen het budget de juiste keuzes te maken. Veel mensen denken dat een renovatie goedkoper uitkomt omdat er een bestaande structuur is. Maar die structuur heeft dan bijvoorbeeld vaak niet de nodige brandweerstand. Een nieuwbouw is op meerdere vlakken voorspelbaarder.”

cst299-kopieren

(foto Tim Van de Velde)

 

Puzzelen met beperkingen

Het programma bestaat uit 57 assistentiewoningen, twee appartementen en een aantal gemeenschappelijke functies (ontmoetingsruimtes, kine, kapsalon, wassalon, bureau voor uitbating, keuken en cafetaria). De buitenruimte doet dienst als ontmoetingsplek. Kleine koterijen maakten er plaats voor groen.

Filip Baeyens: “We botsten op veel stedenbouwkundige beperkingen, wat bepalend was voor het aantal assistentiewoningen. We konden de oude vleugels niet zomaar uitbreken en vervangen. Ook de typische baksteenarchitectuur van de opslagplaatsen moest gerespecteerd worden. Het resultaat is een mix van unieke assistentiewoningen, van 65m² tot 125m².”

cst559-pano-kopieren

Bernard Declerck: “De oorspronkelijke gebouwen werden in diverse fases aan elkaar gebouwd, met veel verschillende niveaus als gevolg. Dat bracht een complexe puzzel met zich mee inzake toegankelijkheid.” Timothy Messiaen bevestigt: “We werden overspoeld door regels en konden niet uitgaan van een klassieke assistentiewoning. We moesten als aannemer meedenken, ook naar de onderaannemers toe. Er zat immers geen repetitie in, wat de coördinatie bemoeilijkte. De site is bovendien volledig ingesloten. Langs de andere kant konden we ons met dit project onderscheiden. We speelden de troeven van de plek optimaal uit en creëerden meerwaarde. Ondanks de impact van de werken voor de buurtbewoners was er een goede verstandhouding.”

cst569-kopieren

(foto Tim Van de Velde)

 

Positieve bijdrage aan milieu

Door de bouwwijze (baksteen en beton) beschikt de constructie over voldoende thermische massa, wat een positieve bijdrage levert aan het energieverbruik. Bernard Declerck: “Duurzaamheid omvat veel aspecten. Eén ervan is herbestemming. Een verbetering van het energieverbruik is de volgende stap. Zo goed mogelijk isoleren, compact bouwen en energiezuinige technieken staan hierbij centraal. Door het feit dat er veel individuele units zijn en het een langgerekte site betreft, is er niet gekozen voor een collectief verwarmingssysteem.”

Filip Baeyens: “Dit project zit binnen de grenzen van de Benovatie. Alle units zijn verschillend, waardoor de E-peilen niet overal gelijk zijn. Sommige assistentiewoningen halen dankzij hun ligging E40.”

Volledig uitgetekend in BIM

Het project werd volledig uitgetekend in BIM (architectuur, stabiliteit en technieken). Bernard Declerck: “BIM is een zeer handige tool om inzicht te krijgen in de complexiteit, om bouwknopen te ontwarren, het gebouw beter te begrijpen en in te passen in het ontwerp.”

Timothy Messiaen: “Eén van de grote voordelen is dat we overal sneden kunnen nemen. Een nadeel is echter dat nog niet iedereen mee is in het verhaal. BIM hangt af van de mate waarin de gegevens compleet en gedetailleerd zijn.”

cst480-kopieren

(foto Tim Van de Velde)

 

Nieuwe naam blijkt troef

In september 2018 werd de nieuwe naam Coost gelanceerd. Filip Baeyens: “Het project situeert zich op een binnensite, waardoor het niet meteen zichtbaar is. We wilden ook duidelijk maken dat het een herstart was met nieuwe partners. De naam Coost heeft geholpen om het project op de kaart te zetten. Wie langskomt, ziet hoe we het verschil maken. Het gebouw heeft diverse troeven, waaronder de hoge Mobiscore en de ligging op een paar honderd meter van de zee. Geen enkele assistentiewoning is dezelfde, maar elke woning beschikt over alle nodige comfort. Bewoners kunnen er enerzijds zelfstandig wonen en anderzijds professionele individuele zorg inschakelen. Dat geeft gemoedsrust.”

Tekst Tilly Baekelandt    |    Beeld Tim Van de Velde/Bernard Declerck            

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen rondom de bouw en infra in West-Vlaanderen!

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Op de Werf partners

Bouwinfo

Coost in cijfers

Grondeigenaar: Groep Caenen Capital Fund II

Opstalhouder en promotor: THV Co Center volgens promotieovereenkomst dd. 18/12/2015

Partners THV: Eagle Fund I, Monument Real Estate en Group Monument

Indiening nieuwe bouwaanvraag voor 57 assistentiewoningen en 2 appartementen: 11/07/2016, opgemaakt door Declerck-Daels Architecten

Start saneringswerken door Monument Vandekerckhove nv: 10/10/2016

Start bouwwerken door Monument Vandekerckhove nv: 1/10/2017

Voorlopige oplevering: 19/12/2019

Totaal bestelde werken aan Monument Vandekerckhove nv: + 10M€ (excl. btw)

57 assistentiewoningen tussen €270.000 en €500.000 (incl. btw en registratiekosten)

Oppervlakten tussen 65m² en 125m²

Bruto afgewerkte (binnen)vloeroppervlakte: + 5.000 m² (excl. buitenaanleg)

Bruto oppervlakte perceel: + 3.300 m²

img_2789_300dpi-kopierenb_b_aalter_groendreef_37_39_300dpi-kopieren