projeCt Nieuwe Howest campus ‘Penta’
03:02
20-08-2020

Vijf hoeken, één visie

Howest, de West-Vlaamse hogeschool geassocieerd met UGent, biedt master- en bacheloropleidingen aan in de segmenten Bedrijf & Organisatie, Design & Technologie en Mens & Welzijn. De opleidingen worden verzorgd vanuit verspreide campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde. In 2014 beslisten ze een nieuwe stap te zetten in de richting van een innovatieve, eengemaakte campus. In 2018 werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van een toekomstgerichte ‘groene’ campus nabij het Kortrijkse Magdalenapark. Het ontwerp werd toevertrouwd aan de maatschap ABDM-RAU architecten. Als hoofd- en pilootaannemer werd Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster aangesteld.

Duurzame studie- en ontmoetingsplaats

De nieuwe campus luistert naar de naam ‘Penta’ omwille van de vijfhoekige basisvorm van het gebouw. De bouwheer formuleerde de wens om op het 16.000 m2 grote terrein een duurzame ontmoetingsplaats te creëren voor leren, studeren, ontdekken en vergaderen, in een comfortabele en stimulerende omgeving. De architecten vertaalden deze wens in een ruimer concept dat volop plaats geeft aan mens en natuur, biodiversiteit, sociale cohesie en positieve energie.

De campus zal ook ruimte bieden aan lokale socio-culturele buurtinitiatieven en verenigingen. In een eerste fase kunnen er 1.000 studenten en docenten terecht, met ruimte voor verdubbeling van dit aantal. De Penta campus groepeert tal van functies, waaronder een onthaal, leslokalen, labo’s, studentenrestaurants, aula’s, winkels en projectlokalen.

Beide partners van de maatschap, ABDM en RAU architecten, stonden elk voor 50% van de architectuur in. ABDM werd daarnaast specifiek belast met alle aspecten van stabiliteit, technieken, akoestiek, brandveiligheid, EPB en veiligheidscoördinatie.

projeCt Nieuwe Howest campus ‘Penta’

Waardevolle ecologische site

Bij het ontwerp werd vertrokken vanuit de bestaande grondwaterhuishouding, om zo ook naast de constructie een waardevolle ecologische site te creëren. Vanwege de hoge grondwaterstand waren water- en dampdichting belangrijke aandachtspunten, waaraan succesvol voldaan werd door een waterdichting langs buiten te combineren met waterdicht beton. Ook onderaan de funderingsplaat werd een hechtende waterdichtingsfolie aangebracht.

Het landschap werd op doordacht gelegen plekken verlaagd, om uit te monden in een marktplein, restaurant en mediatheek. Mede door de groendaken op dit verlaagde deel, bijna 5.000 vierkante meter in totaal, gaat het gebouw perfect op in het landschap van het Magdalenapark, met naastgelegen grasweide en oude parkbomen. Boven het verlaagde gedeelte werden insnijdingen voorzien voor extra lichtinval en waterbekkens aangebracht voor de opvang van overtollig hemelwater.

Imposant en lichtrijk atrium

In het vijfhoekig gebouw werden de diverse functies geclusterd rond een imposant atrium met glazen dak. Samen met de transparante gevels zorgt dit voor een overvloedige inval van natuurlijk licht. Om oververhitting te vermijden werd gewerkt met sheddaken en in de gevel ingewerkte zonwerende screens. In de vide van het atrium zijn sierlijke, zwevende stalen trappen aangebracht. Om de brandveiligheid van dit atriumgebouw te garanderen, werd een sprinklerinstallatie aangebracht, gecombineerd met rookschermen rondom. Binnen werd vooral gebruik gemaakt van sfeervolle houten wanden en witgeschilderde muren. In de leslokalen werd gewerkt met akoestische plafondeilanden en met verhoogde vloeren voor de leidingen.

projeCt Nieuwe Howest campus ‘Penta’

Indrukwekkende beton-staalstructuur

Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster trad op als hoofd- en pilootaannemer bij dit project, ook voor de omgevingswerken. Ze trokken het gebouw, na een complexe bronbemaling, op in een beton-staalstructuur waarbij gebruik gemaakt werd van Peikko deltabeams. Met het oog op de duurzaamheid werd gekozen voor 20% gerecupereerde granulaten, die toch een gladde afwerking toelieten, ook bij de zichtbare kolomstructuren binnenin. De stabiliteit van het gebouw vergde eveneens de nodige aandacht, gezien de tot vier meter uitkragende terrassen.

Het gebouw rust op 600 palen en combineert de sterktes en voordelen van prefab betonbalken, stalen liggers en Peikko deltabeams. De uitgraving van de bouwput bracht een grondtransport van maar liefst 39.000 kubieke meter teweeg en zorgde tijdens de opbouw voor flinke uitdagingen, omdat hierdoor de bouwplaats moeilijk bereikbaar was voor klassieke hoogtewerkers.

Toekomstgerichte technieken

Voor de warmteopwekking werd gebruik gemaakt van een warmtekrachtkoppeling (WKK) en van het warmtenet van de Howest gebouwen aan de overkant van de straat. Het spreekt voor zich dat het grote aantal studenten én hun laptops veel warmte genereren. Om dit tegen te gaan werd gebruik gemaakt van een hybride ventilatie met geautomatiseerde klepramen rondom het gebouw.

Extra koeling wordt voorzien via een BEO-veld. Er werd eveneens gewerkt met een energiezuinige ledverlichting. Een beluchte helofytenfilter zorgt voor de zuivering van het afvalwater, dat samen met het hemelwater hergebruikt wordt voor toiletspoeling.


Voor de architectuur van de ‘Penta’ campus tekende de maatschap ABDM-RAU architecten. RAU is een internationaal vermaard architectuurbureau, met hoofdzetel in Amsterdam. Onder impuls van hun visionaire oprichter en bezieler Thomas Rau zijn ze wereldwijd betrokken bij innovatieve, toekomstgerichte en duurzame bouwprojecten, waarbij ze zich laten leiden door wat in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.

ABDM, het architectuurbureau van Dirk Martens, is een multidisciplinair bureau gespecialiseerd in overheidsopdrachten, administratieve gebouwen en productiesites voor bouwheren met verregaande ambities op gebied van duurzaamheid. Ze nemen zowel architectuur als stabiliteit en technieken in overweging en vertrouwen daarbij op de BIM-methodiek. Hun aandacht voor duurzaamheid spitst zich zowel toe op de sociaal-maatschappelijke waarde van een gebouw als op de belevingswaarde, de economische- en technische (meer)waarde.


Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster werd opgericht in 1886 en is actief in België, Nederland en Frankrijk. De Monument bedrijvengroep is enerzijds gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van bouwwerken met cultuurhistorische waarde en anderzijds in complexe nieuwbouwprojecten met hoge moeilijkheidsgraad. Voor hun renovatie- en restauratieprojecten beschikken ze over gespecialiseerde teams met sterke ervaring in ‘glas-in-lood’ technieken, natuursteenbewerking en archeologisch onderzoek. Group Monument beschikt over 7 Belgische en 1 Franse vestiging. Met meer dan 600 medewerkers vormen ze één van belangrijkste bouwgroepen in hun segment, zowel wat openbare als private werven betreft.

Tekst Philip Doutreligne    |    Beeld Monument Group

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen rondom de bouw en infra in West-Vlaanderen!

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Projectinfo

Een ‘schoolvoorbeeld’ van kwalitatieve binnenafwerking

Holvoet Gebroeders nv kreeg de opdracht toegekend voor de binnenafwerking van de nieuwe, prestigieuze Howest campus Penta in Kortrijk. Het betrof hier een vrij aanzienlijke opdracht, die onder andere de wandbekleding, de binnenramen en de binnendeuren omvatte.

Op de wanden brachten ze ruim 1.500 m2 eikfineer aan. Nagenoeg 50 binnenramen werden uitgevoerd in eik. Het gebouw telt ook ongeveer 200 binnendeuren. Deze werden plafondhoog uitgevoerd in een HPL-afwerking, waardoor ze bijzonder goed presteren op vlak van akoestiek. Dit was een speciale vereiste van het architectenbureau, met het oog op het ongestoord kunnen lesgeven. In het atrium bevindt zich een trap in staalconstructie, die Holvoet Gebroeders bekleed hebben met MDF-platen. Bijkomende moeilijkheid hier was dat vanuit esthetisch perspectief de naden mooi moesten doorlopen. Met een continue bezetting van vier à vijf man op de werf, werkten ze bijna zes maanden aan dit project.

Holvoet Gebroeders is een afwerkings- en bouwbedrijf uit Izegem dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Met innovatieve en duurzame oplossingen werken ze aan uitdagende projecten, waarbij een strikte planning en rigoureuze budgetbewaking centraal staan.


Hoger onderwijs in Kortrijk op stevige funderingen

Met het oog op het realiseren van een stevige fundering met stabiel werkvlak op verschillende niveaus werd De Waal Solid Foundations ingeschakeld op de werf van de nieuwe Howest campus.

Het terrein bracht enkele specifieke uitdagingen met zich mee. Zo was er de hoge grondwaterstand en het feit dat gewerkt moest worden in een uitgraving. Tijdens de voorbereidende werken werden diverse hellingen aangelegd en weer weggenomen om de uitgraving bereikbaar te maken voor de machines. In functie van de uitgraving en de verschillende niveaus werden diverse paallengtes gebruikt.

In totaal werden er 549 dubbele, grondverdringende schroefpalen geboord met  druklasten van 25 tot 77,5 ton en treklasten van 25 tot 40 ton, met wapening over de volle lengte.

De Waal Solid Foundations uit Lokeren is een toonaangevend en internationaal actieve specialist in diepfunderingen en beschoeiingen. Het bedrijf ontstond in 2017 uit de fusie tussen De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken. Ze werken met een uitgebreid, geavanceerd machine­park, ervaren medewerkers en beschikken over een eigen studiebureau.

Lees meer over: Howest campus , Monument Group

Op de Werf partners

Kortrijk